Chính sách hoàn - hủy vé

Chính sách hoàn - hủy vé

  1. Sau khi hoàn thành việc đăng ký mua vé, vận động viên (người tham gia sự kiện) sẽ không được hoàn lại phí đăng ký mua vé nếu không thể tham gia sự kiện với bất kỳ lý do gì.
  2. Trong trường hợp muốn thay đổi BIB cự ly, vận động viên (người tham gia sự kiện) cần thực hiện thông báo với Onewaymarathon.com trước ít nhất 1 tuần so với ngày diễn ra giải chạy. Việc xác nhận thông tin mới sẽ được chúng tôi cập nhật thông qua email xác nhận của Oneway và việc thay đổi cự ly hoàn toàn miễn phí. Vận động viên chỉ cần thanh toán phí chênh lệch giá vé theo giá trị của các cự ly, với cự ly nhỏ hơn sẽ không hoàn phí chênh lệch.
  3. Thời gian và Phương thức thanh toán phí chênh lệch/hoàn phí: Theo phương thức chuyển khoản. Nhân viên của Onewaymarathon.com sẽ gọi điện liên hệ với vận động viên (người tham gia sự kiện) để xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng.