Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Điều 1: Cơ chế giải quyết

Mọi khiếu nại từ phía vận động viên (người tham gia sự kiện) liên quan đến sự kiện đều được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của OneWay Marathon, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho vận động viên (người tham gia sự kiện).

Điều 2: Phương thức gửi khiếu nại

Vận động viên (người tham gia sự kiện) có thể gửi khiếu nại để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit giải quyết bằng cách thức sau:

 • Cách 1: Gọi điện thoại tới hotline của chúng tôi: 081 8007898
 • Cách 2: Gửi email tới địa chỉ: [email protected]
 • Cách 3: Trực tiếp tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit: Số 4 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điều 3: Trình tự thực hiện
 1. Gửi khiếu nại

  Vận động viên (người tham gia sự kiện) gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc quyền lợi chưa được đảm bảo đầy đủ tới Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit qua các cách thức đã quy định ở trên.

 2. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

  Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit sẽ tiếp nhận các khiếu nại của vận động viên (người tham gia sự kiện) và tiến hành xác minh thông tin.

 3. Phản hồi tới vận động viên/người tham gia sự kiện

  Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit sẽ phản hồi kết quả xử lý khiếu nại tới vận động viên (người tham gia sự kiện) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày việc xác minh, xử lý thông tin được hoàn thành.

  Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit sẽ cố gắng xác minh thông tin và giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho vận động viên (người tham gia sự kiện). Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit thì chúng tôi sẽ yêu cầu vận động viên (người tham gia sự kiện) đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.